Pumpe (Hidraulični zatvarači)

U ponudi Osor-prometa možete naći pumpe (hidraulični zatvarači) raznih renomiranih europskih proizvođača.
Također, po upitu su isporučljivi i elektromotorni hidraulični zatvarači.

HIDRAULIČNI ZATVARAČI CISA

Pumpa CISA 60460

 • za vrata širine do 1100 mm (cca. 80 kg)
 • standardne škare
 • snaga zatvaranja EN 2/3/4
 • univerzalno za lijeva-desna vrata
 • mogućnost regulacije brzine zatvaranja
ARTIKLBOJASNAGA ZATVARANJAŠIRINA KRILA
60460.03.0.45
BIJELA2/3/4do 1100 mm
60460.03.0.97SREBRO2/3/4do 1100 mm
60460.03.0.88SMEĐA2/3/4do 1100 mm

HIDRAULIČNI ZATVARAČI BKS

Pumpa BKS OTS 140

 • za vrata širine do 1100 mm (cca. 60 kg)
 • snaga zatvaranja EN 2/3/4
 • univerzalno za lijeva-desna vrata
 • mogućnost regulacije brzine zatvaranja
ARTIKLBOJASNAGA ZATVARANJAŠIRINA KRILA
K-17041-00-0-1, škare bez kočnice
SREBRO2/3/4do 1100 mm
K-17041-00-0-5, škare bez kočniceSMEĐA2/3/4do 1100 mm
K-17041-00-0-7, škare bez kočniceBIJELA2/3/4do 1100 mm
K-17042-00-0-1, škare sa kočnicomSREBRO2/3/4do 1100 mm
K-17042-00-0-5, škare sa kočnicomSMEĐA2/3/4do 1100 mm
K-17042-00-0-7, škare sa kočnicomBIJELA2/3/4do 1100 mm

Pumpa BKS OTS 210

 • za vrata širine do 1100 mm (cca. 80 kg)
 • snaga zatvaranja EN 2/3/4
 • univerzalno za lijeva-desna vrata
 • mogućnost regulacije brzine zatvaranja
 • kut otvaranja max. 180°
ARTIKLBOJASNAGA ZATVARANJAŠIRINA KRILA
K-15710-01-0-1, bez škara
SREBRO2/3/4do 1100 mm
K-15710-01-0-5, bez škaraSMEĐA2/3/4do 1100 mm
K-15710-01-0-7, bez škaraBIJELA2/3/4do 1100 mm
K-15710-00-0-1, sa standardnim škaramaSREBRO2/3/4do 1100 mm
K-15710-00-0-5, sa standardnim škaramaSMEĐA2/3/4do 1100 mm
K-15710-00-0-7, sa standardnim škaramaBIJELA2/3/4do 1100 mm
ARTIKLNAZIV
K-16571-00-0-1
Škare OTS 210/430 srebro
K-16571-00-0-5 Škare OTS 210/430 smeđe
K-16571-00-0-7Škare OTS 210/430 bijele
K-17456-00-0-1Škare sa kočnicom OTS 210/430 srebro
K-17456-00-0-5 Škare sa kočnicom OTS 210/430 smeđe
K-17456-00-0-7Škare sa kočnicom OTS 210/430 bijele
K-17183-02-0-1Klizna tračnica za OTS 210/430 srebro BEZ KOČNICE
K-17183-02-0-5Klizna tračnica za OTS 210/430 smeđa BEZ KOČNICE
K-17183-02-0-7Klizna tračnica za OTS 210/430 bijela BEZ KOČNICE
K-17183-01-0-1Klizna tračnica za OTS 210/430 srebro SA KOČNICOM
K-17183-01-0-5Klizna tračnica za OTS 210/430 smeđa SA KOČNICOM
K-17183-01-0-7Klizna tračnica za OTS 210/430 bijela SA KOČNICOM
K-15714-00-0-1 Montažna ploča OTS210

Pumpa BKS OTS 430

 • za vrata širine do 1250 mm (cca. 120 kg)
 • snaga zatvaranja EN 2-5
 • univerzalno za lijeva-desna vrata
 • mogućnost regulacije brzine zatvaranja
 • kut otvaranja max. 180°
ARTIKLBOJASNAGA ZATVARANJAŠIRINA KRILA
K-17983-00-0-1, bez škara
SREBRO2-5do 1250 mm
K-17983-00-0-5, bez škaraSMEĐA2-5do 1250 mm
K-17983-00-0-7, bez škaraBIJELA2-5do 1250 mm
K-17051-00-0-1, sa standardnim škaramaSREBRO2-5do 1250 mm
K-17051-00-0-5, sa standardnim škaramaSMEĐA2-5do 1250 mm
K-17051-00-0-7, sa standardnim škaramaBIJELA2-5do 1250 mm
ARTIKLNAZIV
K-16571-00-0-1
Škare OTS 210/430 srebro
K-16571-00-0-5 Škare OTS 210/430 smeđe
K-16571-00-0-7Škare OTS 210/430 bijele
K-17456-00-0-1Škare sa kočnicom OTS 210/430 srebro
K-17456-00-0-5 Škare sa kočnicom OTS 210/430 smeđe
K-17456-00-0-7Škare sa kočnicom OTS 210/430 bijele
K-17183-02-0-1Klizna tračnica za OTS 210/430 srebro BEZ KOČNICE
K-17183-02-0-5Klizna tračnica za OTS 210/430 smeđa BEZ KOČNICE
K-17183-02-0-7Klizna tračnica za OTS 210/430 bijela BEZ KOČNICE
K-17183-01-0-1Klizna tračnica za OTS 210/430 srebro SA KOČNICOM
K-17183-01-0-5Klizna tračnica za OTS 210/430 smeđa SA KOČNICOM
K-17183-01-0-7Klizna tračnica za OTS 210/430 bijela SA KOČNICOM
K-16547-00-0-1 Montažna ploča OTS430

Pumpa BKS OTS 536

 • za vrata širine do 1400 mm (cca. 150 kg)
 • snaga zatvaranja EN 2-6
 • univerzalno za lijeva-desna vrata
 • mogućnost regulacije brzine zatvaranja
 • kut otvaranja max. 180°
ARTIKLBOJASNAGA ZATVARANJAŠIRINA KRILA
K-17920-00-0-1,, bez škara
SREBRO2-6do 1400 mm
K-17920-00-0-5, bez škaraSMEĐA2-6do 1400 mm
K-17920-00-0-7, bez škaraBIJELA2-6do 1400 mm
K-17729-00-0-1, sa standardnim škaramaSREBRO2-6do 1400 mm
K-17729-00-0-5, sa standardnim škaramaSMEĐA2-6do 1400 mm
K-17729-00-0-7, sa standardnim škaramaBIJELA2-6do 1400 mm
ARTIKLNAZIV
K-17923-00-0-1Škare sa kočnicom OTS 536 srebro
K-17923-00-0-5 Škare sa kočnicom 536 smeđe
K-17923-00-0-7Škare sa kočnicom 536 bijele
K-19640-00-0-1 Montažna ploča OTS536

HIDRAULIČNI ZATVARAČI ABLOY

Pumpa Abloy DC110

 • za vrata širine do 1100 mm (cca. 60 kg)
 • srebrna boja
 • standardne škare
 • norma EN 1154, snaga zatvaranja EN 2/3/4
 • snaga se regulira pomicanjem pumpe na vratima
 • CE certifikat
 • univerzalno za lijeva-desna vrata
 • mogućnost regulacije brzine zatvaranja
ARTIKLBOJASNAGA ZATVARANJAŠIRINA KRILA
DCL190-EV1
SREBRO2/3/4do 1100 mm

Pumpa Abloy DC200

 • za vrata širine do 1100 mm (cca. 80 kg)
 • norma EN 1154 , snaga zatvaranja EN 2-4
 • kut otvaranja do 180°
 • univerzalno za lijeva-desna vrata
 • CE certifikat
 • brzina privlačenja, snaga završnog udarca te "backcheck" (omogućuje da se vrata mogu otvoriti samo do određenog položaja, npr.da kvaka od vrata ne lupi u zid kod propuha) funkcija se reguliraju na samom zatvaraču
ARTIKLBOJASNAGA ZATVARANJAŠIRINA KRILA
DC200-EV1 bez škara
SREBRO2-4do 1100 mm
DC200-9016 bez škaraBIJELA2-4do 1100 mm
DC200-8014 bez škaraSMEĐA2-4do 1100 mm
ARTIKLNAZIV
DCL190-EV1
Škare DC 200/300 srebro, standardne
DCL190-9016 Škare DC 200/300 bijele, standardne
DCL190-8014Škare DC 200/300 smeđe, standardne
DCL191-EV1Škare DC 200/300 srebro, sa kočnicom
DCL191-9016Škare DC 200/300 bijele, sa kočnicom
DCG195EV1Klizna ruka za pumpe DC200 i DC300 , srebro
DCG195-9016Klizna ruka za pumpe DC200 i DC300 , bijela
DC152Kočnica za kliznu ruku
DCA120Montažna ploča DC200/DC300

Pumpa Abloy DC300

 • za vrata širine do 1400 mm (cca. 120-150 kg)
 • norma EN 1154 , snaga zatvaranja EN 3-6
 • kut otvaranja do 180°
 • univerzalno za lijeva-desna vrata
 • CE certifikat
 • brzina privlačenja , snaga završnog udarca te "backcheck" (omogućuje da se vrata mogu otvoriti samo do određenog položaja, npr.da kvaka od vrata ne lupi u zid kod propuha) funkcija se reguliraju na samom zatvaraču
ARTIKLBOJASNAGA ZATVARANJAŠIRINA KRILA
DC200-EV1 bez škara
SREBRO3-6do 1400 mm
DC200-9016 bez škaraBIJELA3-6do 1400 mm
DC200-8014 bez škaraSMEĐA3-6do 1400 mm
DC300-9005 bez škaraCRNA3-6do 1400 mm
ARTIKLNAZIV
DCL190-EV1
Škare DC 200/300 srebro, standardne
DCL190-9016 Škare DC 200/300 bijele, standardne
DCL190-8014Škare DC 200/300 smeđe, standardne
DCL191-EV1Škare DC 200/300 srebro, sa kočnicom
DCL191-9016Škare DC 200/300 bijele, sa kočnicom
DCL191-9005Škare DC 200/300 crne, sa kočnicom
DCG195EV1Klizna ruka za pumpe DC200 i DC300 , srebro
DCG195-9016Klizna ruka za pumpe DC200 i DC300 , bijela
DCG195-9005Klizna ruka za pumpe DC200 i DC300 , crna
DC152Kočnica za kliznu ruku
DCA120Montažna ploča DC200/DC300