U današnje vrijeme gdje tehnologija svakodnevno napreduje često se traže razne varijante kontrole pristupa – kako jednostavniji šifratori za stambene zgrade, tako i sofisticirani čitači kartica za hotelske sustave.

ŠIFRATOR + ČITAČ KARTICA ILI PRIVJESAKA ZA JEDNOSTAVNIJI ULAZAK U STAMBENU ZGRADU ..

.. su u biti jednostavni šifratori koje spajamo na elektroprihvatnik ( elektrobravu ) na ulaznim vratima. Jednostavnim prinošenjem kartice ili privjeska , otvara se elektroprihvatnik , te se bez korištenja ključa ulazi u zgradu. Sama šifra se jednostavno mijenja , dodatni privjesci ili kartice se prijavljuju na samom uređaju.

 • art. OSŠifrator
 • otvaranje putem šifre , privjeska ili kartice EM 125 kHz
 • nadžbukna montaža
 • napajanje : 12 Vdc
 • za do 2000 korisnika
 • vodootporno IP68 i antivandal kućište
 • težina 600 grama , dimenzija 120*58*20 mm.
 • broj izlaza za električnu bravu : 1
 • programiranje se vrši pomoću tipkovnice.
 • alarm protiv krađe
 • pozadinsko osvjetljenje.
 • art. OS-S6XD
 • otvaranje putem šifre , privjeska ili kartice EM 125 kHz
 • nadžbukna montaža
 • napajanje : 10-24Vdc
 • za do 2000 korisnika
 • vodootporno IP67 i antivandal kućište
 • težina 460 grama , dimenzija 129*44*20 mm.
 • broj izlaza za električnu bravu : 1
 • programiranje se vrši pomoću tipkovnice.
 • pozadinsko osvjetljenje.

 • art. AC200
 • otvaranje putem šifre , privjeska ili kartice EM 125 kHz
 • nadžbukna montaža
 • napajanje : 12 -24Vdc
 • za do 2000 korisnika
 • vodootporno IP65 i antivandal kućište
 • težina 600 grama , dimenzija v130*50*24 mm.
 • broj izlaza za električnu bravu : 1
 • programiranje se vrši pomoću tipkovnice.
 • alarm protiv krađe
 • pozadinsko osvjetljenje.
 • art. OS-SM2EM
 • samostalni čitač EM kartica ili privjesaka 125 kHz
 • nadžbukna montaža
 • napajanje : 12 Vdc
 • za do 10000 korisnika
 • vodootporno IP65 i antivandal kućište
 • dimenzija 115*56*22 mm.
 • radna temperatura : -10° do 60°
 • broj izlaza za električnu bravu : 1
 • programiranje putem daljinskog upravljača ( u kompletu ) ili putem Master kartice.
 • alarm protiv krađe.
 • art. OS-SRF6
 • beskontaktni čitač EM kartica ili privjesaka 125 kHz
 • obavezno vezati uz kontroler prolaza, ne funkcionira samostalno
 • nadžbukna montaža
 • napajanje : 9-16 Vdc
 • vodootporno IP68 i antivandal kućište
 • dimenzija 120*56*18 mm.
 • radna temperatura : -45° do 60°
 • broj izlaza za električnu bravu : 1

Bluetooth šifrator 3u1 ( šifra+privjesak+kartica ), wifi povezivanje

OS-AC02A je vodootporan ( IP66) šifrator   koji možemo koristiti za ulazak u stambenu zgradu, poslovni prostor ili kuću ( stan ).

Zahvaljujući malim dimenzijama idealan je za montažu na dovratnik vrata.  Vrata povezana sa ovim uređajem možemo otvoriti na slijedeće načine :

 1. Upisivanjem zadane šifre.
 2. MIFARE korisničkom karticom ili MIFARE privjeskom.
 3. Otvaranje putem mobitela koristeći TT Lock aplikaciju.

Korištenje TT Lock aplikacije omogućuje Vam slijedeće :

 1. Otvaranje vrata putem mobitela.
 2. Otvaranje vrata sa udaljene lokacije uz G2 bridge.
 3. Slanje e-ključeva drugim korisnicima čime im omogućujete da otvaraju vrata putem svoga mobitela u zadanom periodu.
 4. Slanje e-šifri za tipkovnicu drugim korisnicima čime im omogućujete da otvaraju vrata putem šifre na tipkovnici u zadanom periodu.
 5. Prijavu i odjavu MIFARE kartica ili privjesaka.
 6. Pregledavanje zapisa.
 • art. OS-AC02A
 • otvaranje putem šifre na tipkovnici, MIFARE kartice ili privjeska, ili putem mobitela
 • podržava do 200 kartica ili privjesaka
 • nadžbukna montaža
 • vodootporno IP66 antivandal kućište
 • napajanje : 12 Vdc
 • težina 500 grama , dimenzija 149*68*25 mm.
 • broj izlaza za električnu bravu : 1

Bluetooth šifrator 4u1 ( šifra+privjesak+kartica+otisak prsta ), wifi povezivanje

OS-AC02B je vodootporan ( IP66) šifrator   koji možemo koristiti za ulazak u stambenu zgradu, poslovni prostor ili kuću ( stan ).

Zahvaljujući malim dimenzijama idealan je za montažu na dovratnik vrata.  Vrata povezana sa ovim uređajem možemo otvoriti na slijedeće načine :

 1. Upisivanjem zadane šifre.
 2. MIFARE korisničkom karticom ili MIFARE privjeskom.
 3. Otvaranje putem mobitela koristeći TT Lock aplikaciju.
 4. Otvaranje putem otiska prsta.

Korištenje TT Lock aplikacije omogućuje Vam slijedeće :

 1. Otvaranje vrata putem mobitela.
 2. Otvaranje vrata sa udaljene lokacije uz G2 bridge.
 3. Slanje e-ključeva drugim korisnicima čime im omogućujete da otvaraju vrata putem svoga mobitela u zadanom periodu.
 4. Slanje e-šifri za tipkovnicu drugim korisnicima čime im omogućujete da otvaraju vrata putem šifre na tipkovnici u zadanom periodu.
 5. Prijavu i odjavu MIFARE kartica ili privjesaka.
 6. Prijavu i odjavu otisaka prstiju.
 7. Pregledavanje zapisa.
 • art. OS-AC02B
 • otvaranje putem šifre na tipkovnici, MIFARE kartice ili privjeska, ili putem mobitela
 • podržava do 200 kartica ili privjesaka
 • podržava do 255 otisaka prstiju
 • nadžbukna montaža
 • vodootporno IP66 antivandal kućište
 • napajanje : 12 Vdc
 • težina 500 grama , dimenzija 149*68*25 mm.
 • broj izlaza za električnu bravu : 1
 • art. OS-G2
 • wi fi bridge koji povezuje OS-SB02A i OS-SB2B uređaje sa internetom te omogućuje daljinsko otvaranje vrata, te kontrolu sami brava iz daljine.
 • napajanje putem USB kabla
 • udaljenost OS-G2 bridga od pametne brave bi trebala biti manja od 10 metara
 • OS-G2 bridge možete povezati sa više pametnih brava ( ovisno o udaljenosti )

ČITAČ OTISKA PRSTA + ČITAČ KARTICA ZA JEDNOSTAVNIJI ULAZAK U STAMBENU ZGRADU, KUĆU ILI STAN

OS-SF1 je vodootporan čitač otisaka prstiju i EM kartica koji možemo koristiti za ulazak u stambenu zgradu, poslovni prostor ili kuću ( stan ).

Zahvaljujući malim dimenzijama idealan je za montažu na dovratnik vrata. U radu sa OS-SF1 čitačem služimo se sa tri moguća tipa kartica ili otisaka prstiju :

 1. Standardna korisnička kartica ili otisak prsta – služi za otvaranje vrata.
 2. MASTER korisnička kartica ili otisak prsta – služi za dodavanje novih ili blokiranje postojećih korisnika.
 3. AUTORIZIRANA korisnička kartica ili otisak prsta –  njima blokiramo ulaz ostalim otiscima i karticama, te ponovno dopuštamo ulaz ( npr. na kraju radnog vremena u uredu prinošenjem AUTORIZIRANE kartice blokiramo ulaz svim ostalim korisnicima, te ponovnim prinošenjem ga opet dopuštamo ).
 • art. OS-SF1
 • otvaranje putem otiska prsta ili EM kartica, 125kHz
 • podržava do 1000 otisaka prstiju
 • podržava do 2000 EM kartica
 • nadžbukna montaža
 • vodootporno IP66 antivandal kućište
 • napajanje : 12 Vdc
 • težina 300 grama , dimenzija 128*48*26 mm.
 • broj izlaza za električnu bravu : 1
 • protuprovalni alarm

ČITAČ OTISKA PRSTA + ČITAČ KARTICA + ŠIFRATOR ZA JEDNOSTAVNIJI ULAZAK U STAMBENU ZGRADU, KUĆU ILI STAN

OS-SF2 je vodootporan šifrator i čitač otisaka prstiju koji možemo koristiti za ulazak u stambenu zgradu, poslovni prostor ili kuću ( stan ).

Zahvaljujući malim dimenzijama idealan je za montažu na dovratnik vrata. U radu sa OS-SF2 čitačem služimo se sa dva moguća tipa šifri ili otisaka prstiju :

 1. Standardni korisnički pin ili otisak prsta – služi za otvaranje vrata.
 2. AUTORIZIRANI pin ili otisak prsta –  njima blokiramo ulaz ostalim otiscima i pinovima, te ponovno dopuštamo ulaz ( npr. na kraju radnog vremena u uredu unosom AUTORIZIRANOG PINA blokiramo ulaz svim ostalim korisnicima, te ponovnim prinošenjem ga opet dopuštamo ).
 • art. OS-SF2
 • otvaranje putem otiska prsta ili unosom pina
 • podržava do 1000 otisaka prstiju
 • podržava do 2000 pinova
 • nadžbukna montaža
 • vodootporno IP66 antivandal kućište
 • napajanje : 12 Vdc
 • težina 400 grama , dimenzija 137*58*26 mm.
 • broj izlaza za električnu bravu : 1
 • protuprovalni alarm

ČITAČ MIFARE KARTICA + OTVARANJE PUTEM PAMETNOG TELEFONA 

OS-BT MF je vodootporan čitač MIFARE kartica koji služi i za otvaranje vrata putem aplikacije na mobitelu.

Zahvaljujući malim dimenzijama idealan je za montažu na dovratnik vrata.

 • art. OS-BT MF
 • otvaranje putem mobitela ili MIFARE kartica
 • podržava do 10000 korisnika ( kartice + mobitel )
 • nadžbukna montaža
 • vodootporno IP66 antivandal kućište
 • napajanje : 12 Vdc
 • težina 260 grama , dimenzija 103*48*19 mm.
 • broj izlaza za električnu bravu : 1
 • podržava APP Android 4.3 i IOS 7.0 na dalje
 • podržava slanje E-ključa korisnicima, administrator kontrolira vrijeme ulaza

ŠIFRATOR ZA JEDNOSTAVNIJI ULAZAK U URED, APARTMAN ILI STAN ..

iCODE02 je idealan za jednostavnu kontrolu prolaza unutar uredskih prostorija, soba u hostelima,…jer ne zahtjeva nikakvu dodatnu električnu instalaciju – uređaj radi na baterije.

iCODE02 šifrator je idealan za montažu na već postojeća vrata. Bitno je samo odrediti standard brave u vratima ( 85 , 90 ili 92 mm. razmak između centra otvora za kvaku i centra otvora za cilindar ) !

 • art. iCODE02
 • otvaranje putem šifre
 • programiranje šifri – sa programom (SFT 03 iR iCODE2) ili bez programa
 • do 99 korisnika – bez upotrebe programa
 • do 64000 korisnika – sa upotrebom programa
 • INOX kućište
 • 4 AAA baterije
 • art. iFP
 • otvaranje putem šifre i / ili otiska prsta
 • bez upotrebe programa
 • do 50 korisnika sa otiskom prsta ( + 5 Master korisnika )
 • do 50 korisnika sa putem ( + 5 Master korisnika )
 • INOX kućište
 • 4 AAA baterije

ČITAČI KARTICA ZA ULAZE U APARTMANE ILI HOTELSKE SOBE

Kod izrade drvenih vrata koja se ugrađuju u hotele i apartmane , čest je zahtjev da se gostu isporuči samo korisnička kartica putem koje će se onda ulaziti u sobu ili apartman.U ponudi imamo iHTL čitače proizvođaća I-TEC.

DIZAJN , TEHNOLOGIJA I SIGURNOST na prvom mjestu !

iHTL čitač omogućuje Vam ulaz u sobu ili apartman putem beskontaktne kartice.

Može se prilagoditi postojećim bravama , ne zahtijeva nikakvu dodatnu elektro instalaciju.

Dozvoljava kreiranje MASTER kartice kojom otvarate sve prostorije u objektu , kao i kartice kojom otvarate ulaz u objekt te sobu ili apartman.

iHTL čitač kartica je idealan za montažu na već postojeća vrata. Bitno je samo odrediti standard brave u vratima ( 85 , 90 ili 92 mm. razmak između centra otvora za kvaku i centra otvora za cilindar ) !

Za manje objekte ( do 20 soba ili apartmana ) kartice se prijavljuju na iHLT čitač bez upotrebe softwera i to putem MASTER kartice.

Kod većih objekata za prijavu kartica koristimo se iTEC softwerom.To je  moderan  i siguran sustav koji Vam omogućuje prijavu i odjavu kartica na recepciji hotela , hostela , bolnice ,…

U priloženim filmovima možete vidjeti načine montaže i primjenu :

Sofware za programiranje kartica + enkoder kartica

U većim sustavima ( uredima, apartmanima, hotelima ) je zaista nepraktično odjavljivati i prijavljivati kartice na svakim vratima.

Stoga na recepciji postoji enkoder sa programom za prijavu i odjavu kartica …

Enkoder kartica 

Koristimo ga na recepciji, služi nam za prijavu ili odjavu kartica.

Dimenzija : 12,0 * 8,0 cm,

Software SFT 02 

Preuzmite kontrolu nad svojim domom !

Program koji Vam omogućuje preuzimanje kontrole nad svim vratima Vašeg doma.

SFT02 Vam omogućuje :

 1. Osnovne informacije
 2. Kreiranje različitih mogućnosti pristupa za Vašu obitelj , goste , čistačicu , itd.
 3. Kreiranje vremenskog ograničenja pristupa za svaku karticu ( vrijeme prijave – odjave )
 4. Blokiranje izgubljenih kartica

Software SFT 01

Idealan za hotele, hostele, aerodrome, bolnice, .. u biti sve veće sustave koji zahtijevaju kontrolu nad svakom određenom bravom, te kreiranje različitih tipova kartica unutar sustava.

ENERGY SAVER za uštedu energije

Vlasnicima apartmana ili hotelskih soba bitna stavka je i ušteda energije. Gosti često ostavljaju upaljene klima uređaje i kada nisu u sobi ili apartmanu, uz to i otvorene prozore.

Tu možemo pomoći sa jednostavnim prekidačem ( energy saver ) koji se spaja na razvodnu kutiju sa osiguračima. Kod ulaska u apartman putem KORISNIČKE kartice otvaramo ulazna vrata ( iHTL čitač ) te odlažemo karticu u za to predviđeni energy saver. Time pokrećemo strujni krug u sobi ili apartmanu.

Kod odlaska iz sobe ili apartmana, vadimo KORISNIČKU karticu iz energy savera, te time prekidamo strujni krug i gase se svi uređaji ( osim npr.frižidera ) koji ne trebaju raditi u praznom apartmanu.

U ponudi imamo dva tipa odlagača kartica ( energy savera ) :

 1. Model iT01 – koji koristi bilo koji tip kartica, s čime gubimo na sigurnosti ( gost može aktivirati struju umetanjem bilo koje kartice ) ,
 2. Model iT02 – koji koristi isključivo MIFARE tip kartica, koje onemogućuju bilo koji tip zlouporabe sustava.

Dimenzija : 85 mm. * 85 mm. * 45 mm.

Uz ITEC uređaje trebat će Vam još :

Korisnička kartica proximity :

Ugradna kutija za Energy saver dim.85 * 85 * 50 mm. :

Čitač i bravica za ormariće 

 • art.CB 03
 • metalno kućište
 • 3 AA baterije
 • do 15 različitih korisnika
 • dim. v*š*d ( 11,4 * 4,5 * 2,4 cm. )
 • radi bez softwarea

Čitač koji koristimo na bazenima, teretanama, …

Zidni čitač MIFARE kartica 

 • art.iRearder05
 • 9-16 Vdc
 • dim. v*š*d ( 11,5 * 7,5 * 2,0 cm. )
 • radi na temperaturi : -20 – 70 °C

Zidni čitač koristimo npr. u ulaz u objekat, teretanu, tj.u prostore gdje nije potreban iHTL čitač.

iReader05 spajamo sa jednim od elektroprihvatnika :

ELEKTROPRIHVATNICI ZA BRAVE