Elektromehanizmi ( elektroprihvatnici ) za vrata

U našoj ponudi možete pronaći za različite vrste vrata, te različitih funkcija rada.

Pošto je ponekad teško odabrati odgovarajući elektroprihvatnik, trebalo bi prije svega provjeriti odgovore na ova pitanja :

 1. Da li Vam treba izmjenični ( AC ) ili istosmjerni ( DC ) elektroprihvatnik ? ( Postoji i serija 5U koja podržava oba napajanja ).
 2. Da li Vam treba Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom), ili Fail-safe funkcija ( mehanizam je zatvoren dok je pod naponom ) ?
 3. Da li Vam treba Mehanička deblokada ( capica koju kada pomaknete deaktivirate elektromehanizam, npr. kada unosite stvari da su vrata stalno otvorena ?
 4. Da li Vam treba Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore) ?
 5. Za kakva vrata Vam treba elektoprihvatnik – drvena, metalna, PVC, aluminij, protuprovalna, staklena ?

Odgovorom na ova pitanja već smo puno bliži točnom odabiru elektroprihvatnika.

Sve upite sa odgovorima možete poslati i na e-mail : goran@osor-promet.hr , te ćemo Vam rado pomoći u odabiru.

ELEKTROPRIHVATNICI SYMMETRIC

 • 100% reverzibilan , širine 21 mm.
 • idealan za jednostavnije namjene, npr. portafonski sustavi sa izmjeničnim napajanjem
 • otpornost protiv trganja: 3500 N
 • radi na temperaturama od -15°C / +40°C

Elektroprihvatnik SYMMETRIC 30B10

 • 6-14 V ac / dc - do 1 min. trajanje impulsa
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 1A na 12 Vac, 1,5A na 12 Vdc
 • otpor zavojnice : 8 Ohma

Elektroprihvatnik SYMMETRIC 31B10

 • 6-14 V ac / dc - do 1 min. trajanje impulsa
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • sa mehaničkom deblokadom
 • potrošnja : 1A na 12 Vac, 1,5A na 12 Vdc
 • otpor zavojnice : 8 Ohma

Elektroprihvatnik SYMMETRIC 3AB10

 • 6-14 V ac / dc - do 1 min. trajanje impulsa
 • Internal Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • potrošnja: 1A na 12 Vac, 1,5A na 12 Vdc
 • otpor zavojnice : 8 Ohma

Elektroprihvatnik SYMMETRIC 3BB10

 • 6-14 V ac / dc - do 1 min. trajanje impulsa
 • Internal Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • sa mehaničkom deblokadom
 • potrošnja: 1A na 12 Vac, 1,5A na 12 Vdc
 • otpor zavojnice : 8 Ohma

Elektroprihvatnik SYMMETRIC 30E10 istosmjerni 12DC

 • 12 V dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 0,24A
 • otpor zavojnice : 50 Ohma

Elektroprihvatnik SYMMETRIC 30F10 istosmjerni 24DC

 • 24 V dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 0,12A
 • otpor zavojnice : 185 Ohma

Elektroprihvatnik SYMMETRIC 3D4W10 fail-safe 12-24DC

 • 12-24 V dc
 • Fail-safe funkcija - mehanizam je zatvoren dok je pod naponom
 • bez deblokade
 • potrošnja : 12 V dc 0,34A/ 24 V dc 0,17A
 • otpor zavojnice : 12 V dc 35 Ohma / 24 V dc 140 Ohma

ELEKTROPRIHVATNICI MINI

 • 100% reverzibilan , širine 16 mm.
 • zbog manjih dimenzija idealan za ugradnju u PVC ili ALU stolariju
 • otpornost protiv trganja : 4800 N
 • radi na temperaturama od -15°C /+40°C

Elektroprihvatnik MINI 50B10

 • 6-14 V ac / dc - do 1 min. trajanje impulsa
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 1A na 12 V ac
 • otpor zavojnice : 8,5 Ohma

Elektroprihvatnik MINI 51B10

 • 6-14 V ac / dc - do 1 min. trajanje impulsa
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • sa mehaničkom deblokadom
 • potrošnja : 1A na 12 V ac
 • otpor zavojnice : 8,5 Ohma

Elektroprihvatnik MINI 52B10

 • 6-14 V ac / dc - do 1 min. trajanje impulsa
 • Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore / zatvore)
 • potrošnja : 1A na 12 V ac
 • otpor zavojnice: 8 Ohma

Elektroprihvatnik MINI 53B10

 • 6-14 V ac / dc - do 1 min. trajanje impulsa
 • Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • sa mehaničkom deblokadom
 • potrošnja : 1A na 12 V ac
 • otpor zavojnice : 8 Ohma

ELEKTROPRIHVATNICI MINI 5U AC/DC

 • 100% reverzibilan , širine 16 mm.
 • radi i na izmjeničnom i na istosmjernom napajanju
 • otpornost protiv trganja : 4800 N
 • radi na temperaturama od -15°C /+40°C

Elektroprihvatnik MINI 5U0X10

 • 9-24 V ac/dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 0,2A na 12 Vac - do 1 min. trajanje impulsa
 • potrošnja : 0,39A na 24 Vac - do 1 min. trajanje impulsa
 • potrošnja : 0,28A na 12 Vdc
 • potrošnja : 0,56A na 24 Vdc - do 1 min. trajanje impulsa

Elektroprihvatnik MINI 5U1X10

 • 9-24 V ac/dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • sa mehaničkom deblokadom
 • potrošnja : 0,2A na 12 Vac - do 1 min. trajanje impulsa
 • potrošnja : 0,39A na 24 Vac - do 1 min. trajanje impulsa
 • potrošnja : 0,28A na 12 Vdc
 • potrošnja : 0,56A na 24 Vdc - do 1 min. trajanje impulsa

Elektroprihvatnik MINI 5U2X10

 • 9-24 V ac/dc
 • Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 0,2A na 12 Vac - do 1 min. trajanje impulsa
 • potrošnja : 0,39A na 24 Vac - do 1 min. trajanje impulsa
 • potrošnja : 0,28A na 12 Vdc
 • potrošnja : 0,56A na 24 Vdc - do 1 min. trajanje impulsa

Elektroprihvatnik MINI 5U3X10

 • 9-24 V ac/dc
 • Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • sa mehaničkom deblokadom
 • potrošnja : 0,2A na 12 Vac - do 1 min. trajanje impulsa
 • potrošnja : 0,39A na 24 Vac - do 1 min. trajanje impulsa
 • potrošnja : 0,28A na 12 Vdc
 • potrošnja : 0,56A na 24 Vdc - do 1 min. trajanje impulsa

Elektroprihvatnik MINI 5U4X10 fail-safe

 • 9-24 V ac/dc
 • Fail-safe funkcija (mehanizam je zatvoren dok je pod naponom)
 • potrošnja : 0,2A na 12 Vac - do 1 min. trajanje impulsa
 • potrošnja : 0,39A na 24 Vac - do 1 min. trajanje impulsa
 • potrošnja : 0,28A na 12 Vdc
 • potrošnja : 0,56A na 24 Vdc - do 1 min. trajanje impulsa

Elektroprihvatnik MINI 5U6X10 – sa statusom otvorenosti

 • 9-24 V ac/dc
 • na sebi ima mikroprekidač koji detektira status otvorenosti/zatvorenosti vrata
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 0,2A na 12 Vac - do 1 min. trajanje impulsa
 • potrošnja : 0,39A na 24 Vac - do 1 min. trajanje impulsa
 • potrošnja : 0,28A na 12 Vdc
 • potrošnja : 0,56A na 24 Vdc - do 1 min. trajanje impulsa

Elektroprihvatnik MINI 5U8X10 fail-safe sa statusom otvorenosti vrata

 • 9-24 V ac/dc
 • na sebi ima mikroprekidač koji detektira status otvorenosti/zatvorenosti vrata
 • Fail-safe funkcija (mehanizam je zatvoren dok je pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 0,2A na 12 Vac - do 1 min. trajanje impulsa
 • potrošnja : 0,39A na 24 Vac - do 1 min. trajanje impulsa
 • potrošnja : 0,28A na 12 Vdc
 • potrošnja : 0,56A na 24 Vdc - do 1 min. trajanje impulsa

ELEKTROPRIHVATNICI MINI 5E – elektronički elektromehanizam

 • 100% reverzibilan , širine 16 mm.
 • radi 100% i na izmjeničnom i na istosmjernom napajanju
 • 6-28V AC/DC
 • otpornost protiv trganja : 4800 N
 • radi na temperaturama od -15°C /+40°C

Elektroprihvatnik MINI 5E0Z10

 • 6-28 V ac/dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade

Elektroprihvatnik MINI 5E4Z10 fail-safe

 • 6-28 V ac/dc
 • Fail-safe funkcija (mehanizam je zatvoren dok je pod naponom)

ELEKTROMEHANIZMI HIGH SECURITY

 • mehanizmi za visoku sigurnost, širine 20,5 mm.
 • max.opterečenje AC : 160 N
 • max.opterečenje DC : 10 N
 • otpornost protiv trganja : 8.000 N
 • radi na temperaturama od -25°C /+70°C

Elektroprihvatnik HIGH SECURITY 256E10

 • 12 V dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 0,24A
 • otpor zavojnice : 50 Ohma
 • na sebi ima mikroprekidač koji detektira status otvorenosti/zatvorenosti vrata

Elektroprihvatnik HIGH SECURITY 256F10

 • 24 V dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 0,13A
 • otpor zavojnice :185 Ohma
 • na sebi ima mikroprekidač koji detektira status otvorenosti/zatvorenosti vrata

Elektroprihvatnik HIGH SECURITY 258E10 fail-safe

 • 12 V dc
 • Fail-safe funkcija (mehanizam je zatvoren dok je pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 0,24A
 • otpor zavojnice : 50 Ohma
 • na sebi ima mikroprekidač koji detektira status otvorenosti/zatvorenosti vrata

Elektroprihvatnik HIGH SECURITY 258F10 fail-safe

 • 24 V dc
 • Fail-safe funkcija (mehanizam je zatvoren dok je pod naponom)
 • bez deblokade
 • potrošnja : 0,13A
 • otpor zavojnice : 185 Ohma
 • na sebi ima mikroprekidač koji detektira status otvorenosti/zatvorenosti vrata

ELEKTROMEHANIZMI ARMOURED

 • mehanizmi za protuprovalna vrata , širine 23 mm.
 • max.opterečenje AC : 160 N
 • max.opterečenje DC : 10 N
 • otpornost protiv trganja : 4000 N
 • radi na temperaturama od -25°C /+70°C

Kod elektroprihvatnika za protuprovalna vrata morate paziti kod odabira strane otvaranja, pošto postoje lijevi i desni mehanizmi.

9RBL10 mehanizam koristimo kod :

 1. Ukoliko je brava sa jezičkom gore – za DIN desna vrata ( panti sa unutarnje strane na desnoj strani )
 2. Ukoliko je brava sa jezičkom dolje – za DIN lijeva vrata ( panti sa unutarnje strane na lijevoj strani )

9LBL10 mehanizam koristimo kod :

 1. Ukoliko je brava sa jezičkom gore – za DIN lijeva vrata ( panti sa unutarnje strane na lijevoj strani )
 2. Ukoliko je brava sa jezičkom dolje – za DIN desna vrata ( panti sa unutarnje strane na desnoj strani )

Elektroprihvatnik ARMOURED 9R0M10

 • 12 V dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom
 • potrošnja : 0,17A
 • DIN desni

Elektroprihvatnik ARMOURED 9L0M10

 • 12 V dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom
 • potrošnja : 0,17A
 • DIN lijevi

Elektroprihvatnik ARMOURED 9R0L10

 • 8-14 V ac/dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom
 • potrošnja : 0,6A na 12 Vdc
 • potrošnja : 0,42A na 12 Vac
 • trajanje impulsa ne bi smjelo biti duže od minute
 • DIN desni

Elektroprihvatnik ARMOURED 9L0L10

 • 8-14 V ac/dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom
 • potrošnja : 0,6A na 12 Vdc
 • potrošnja : 0,42A na 12 Vac
 • trajanje impulsa ne bi smjelo biti duže od minute
 • DIN lijevi

Elektroprihvatnik ARMOURED 9RBL10

 • 8-14 V ac/dc
 • Internal Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • sa deblokadom
 • DIN desni

Elektroprihvatnik ARMOURED 9LBL10

 • 8-14 V ac/dc
 • Internal Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • sa deblokadom
 • DIN lijevi

ELEKTROMEHANIZMI EMERGENCY

 • mehanizmi za pribitne PANIK mehanizme , širine 20,2 mm.
 • samo za jednokrilna vrata
 • max.opterečenje AC : 160 N
 • max.opterečenje DC : 10 N
 • otpornost protiv trganja : 6500 N
 • radi na temperaturama od -25°C /+70°C
ArtiklNapanjanjeFunkcijaStatus
4A0M6112 VdcFAIL SECURENE
4A0N6124 VdcFAIL SECURENE
4A4M6112 VdcFAIL SAFENE
4A4N6124 VdcFAIL SAFENE
4A8M6112 VdcFAIL SAFEDA
4A8N6124 VdcFAIL SAFEDA

NADGRADNA KUTIJA EMERGENCY

 • nadgradna montažna kutija za mehanizme EMERGENCY
 • samo za jednokrilna vrata
 • crne boje
 • artikl : B86K

ELEKTROPRIHVATNICI DORCAS

 • standardni mehanizmi za izmjenične portafonske sustave
 • širine 20 mm.
 • otpornost protiv trganja : 2950 N
 • radi na temperaturama od -15°C /+40°C

AF/GX

 • 8-12 V ac/dc
 • Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • bez deblokade

ADF/GX

 • 8-12 V ac/dc
 • Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • sa deblokadom

ELEKTROPRIHVATNICI LINCE

 • standardni mehanizmi za izmjenične portafonske sustave
 • širine 16,5 mm. - idealno za PVC i ALU stolariju
 • otpornost protiv trganja : 3000 N
 • radi na temperaturama od -15°C /+40°C

991103-N

 • 8-12 V ac/dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • bez deblokade

991103-A

 • 8-12 V ac/dc
 • Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • bez deblokade

991103-AD

 • 8-12 V ac/dc
 • Hold-open funkcija (nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore)
 • sa deblokadom

990000CCA

 • 8-12 V ac/dc
 • Fail-secure funkcija (mehanizam je otvoren samo pod naponom)
 • sa deblokadom
ARTIKLABC
990000CCA66 mm27 mm45 mm

Bravica za elektroprihvatnik

 • Bravica za elektroprihvat BKS
 • art.B 5495 0010