B serija daljinskih upravljača

 • služe za izradu više od 100 različitih modela daljinskih upravljača
 • međusobno se razlikuju izgledom, imaju istu funkciju

 • artikl B01-2
 • kvalitetan daljinski sa dva gumba
 • treba odabrati odgovarajuču sjekiricu
 • treba odabrati odgovarajuču sjekiricu
 • artikl B01-3
 • kvalitetan daljinski sa tri gumba
 • treba odabrati odgovarajuču sjekiricu
 • treba ubaciti odgovarajuči transponder
 • artikl B01-LUX
 • kvalitetan daljinski sa tri gumba
 • treba odabrati odgovarajuču sjekiricu
 • treba ubaciti odgovarajuči transponder
 • artikl B04
 • kvalitetan daljinski sa tri gumba
 • treba odabrati odgovarajuču sjekiricu
 • treba ubaciti odgovarajuči transponder