Dekoderi za auto ključeve

Od 1995. godine gotovo sva vozila, kao sustav zaštite, imaju kodirani ključ. O čemu se tu radi ?
U glavi ključa nalazi se čip (transponder), koji kada ključ stavimo u kontakt bravicu (u njoj se nalazi antena) odašilje određene podatke imobilizatoru koji omogućuje paljenje automobila. Ukoliko u ključu nema čipa, ili podaci na čipu nisu kompatibilni sa podacima na imobilizatoru, automobil ne može upaliti.

Postoji par tipova transpondera u uporabi:

 • Transponder sa fiksnim kodom - stariji tipovi transpondera koje nalazimo u automobilima do 1999.godine.Taj tip transpondera može se kopirati gotovo svakim strojem , služeći se TP05 čipom.
 • Transponder sa crypto kodom - noviji tipovi transpondera sa boljom zaštitom od kopiranja.Do prije dvije-tri godine bilo je nemoguće sa standardnim mašinama kopirati krypto čipove , međutim razvojem novih tehnologija moguće je sa TRS5000EVO , ili MEGACOPY mašinom kopirati slijedeće transpondere:

  1. TEXAS CRYPTO – kopiramo na TPX1 ili TPX2 transponder
  2. PHILIPS CRYPTO 1.generacije – kopiramo na TPH1 transponder
  3. PHILIPS CRYPTO 2.generacije – gotovo cijela gama vozila se može umnožavati na TPX4  transponder
  4. MEGAMOS CRYPTO – ne možemo kopirati sa standardnim dekoderima.Ključeve sa Megamos krypto čipom prijavljujemo u samom automobilu putem specijanih programatora ( npr.T-CODE Pro… )!

 • Transponder sa rolling kodom - nalazimo kod najskupljih vozila ( BMW , Mercedes ,.. ) , i te je transpondere nemoguće umnožavati standardnim dekoderima.

TRS-5000 EVO

 • elektronska mašina JMA proizvodnje koja omogućuje kopiranje raznih tipova transpondera
 • kopira fiksni kod na TP05 transponder
 • kopira texas fiksni kod na TPX1 transponder
 • kopira texas crypto kod na TPX2 transponder
 • kopira philips crypto kod 1.gen. na TPH1 transponder
 • kopira većinu philips crypto kod 2.gen. na TPX4 transponder
 • jednostavne nadopune putem PC softvera i interneta