Brave za protupožarna i panik vrata

U ponudi imamo veliki izbor brava za protupožarna vrata. Brave mogu biti bez ili sa panik funkcijom.

Panik funkcija B omogućuje da se pritiskom na kvaku ili panik letvu sa unutarnje strane otvore vrata. Sa vanjske strane je kvaka.

Panik funkcija E omogućuje da se pritiskom na kvaku ili panik letvu sa unutarnje strane otvore vrata. Sa vanjske strane je kugla.

Nove jedinstvene EU norme za opremu vrata za izlaz u slučaju nužde razlikuju vrata za izlaz u slučaju nužde (EN 179) i panik vrata (EN 1125).

Vrata za izlaz u slučaju nužde prema normi EN 179 predviđena su za zgrade u kojima se ne odvija javni prolaz stranaka i čiji korisnici su upoznati sa funkcijom vrata za izlaz u slučaju nužde (npr. zaposlenici u pogonu).

Za izlaz iz prostorije služimo se standardnom kvakom.

Panik vrata prema normi EN 1125 postavljaju se u zgradama sa javnim prometom stranaka, pri čemu stranke nisu upoznate sa funkcijom evakuacijskih vrata te ih mogu otvoriti i bez prethodnog poznavanja postupka za njihovo otvaranje (npr. uredi, odmarališta, škole, shopping centri).

Za izlaz iz ugroženog objekta koristimo panik rukohvat po cijeloj širini vrata , koji omogućuje da se vrata nesmetano otvore i u uvjetima smanjive vidljivosti ( dima ).

Brave za protupožarna i metalna panik vrata

LINCE CE – univerzalna brava za protupožarna vrata

 • brava LINCE za protupožarna vrata
 • sa podizačem
 • univerzalna - lijeva i desna
 • inox čeona ploča
MODELARTIKLABC
LINCE7770CE
65 mm
72 mm
24 mm

LINCE TNP – univerzalna brava za protupožarna i panik vrata – kvaka sa vanjske strane

 • brava LINCE za protupožarna i panik vrata
 • sa podizačem
 • univerzalna - lijeva i desna
 • inox čeona ploča
 • panik funkcija B - kvaka sa vanjske strane
 • za spajanje kvaka obavezno koristiti dvodijelni trn
MODELARTIKLABC
LINCE7770TNP
65 mm
72 mm
24 mm

LINCE CF – univerzalna brava za protupožarna i panik vrata – kugla sa vanjske strane

 • brava LINCE za protupožarna i panik vrata
 • sa podizačem
 • univerzalna - lijeva i desna
 • inox čeona ploča
 • panik funkcija E - kugla sa vanjske strane
 • za spajanje kugle obavezno koristiti kvadratni trn sa navojem 9*9 mm.
MODELARTIKLABC
LINCE7770CF
65 mm
72 mm
24 mm

BKS 01 – univerzalna brava za protupožarna vrata

 • brava BKS za protupožarna vrata
 • sa podizačem
 • univerzalna - lijeva i desna
 • nema panik funkciju
MODELARTIKLABC
BKS protupožarna bravaB-11250-00-U-265 mm72 mm 24 mm

BKS 02 – univerzalna brava za protupožarna i panik vrata – kvaka sa vanjske strane

 • brava BKS za protupožarna i panik vrata
 • sa podizačem
 • univerzalna - lijeva i desna
 • panik funkcija B - kvaka sa vanjske strane
 • za spajanje kvaka obavezno koristiti dvodijelni trn
MODELARTIKLABC
BKS protupožarna bravaB-11250-02-U-265 mm72 mm24 mm

BKS 03 – univerzalna brava za protupožarna i panik vrata – kugla sa vanjske strane

 • brava BKS za protupožarna i panik vrata
 • sa podizačem
 • univerzalna - lijeva i desna
 • panik funkcija E - kugla sa vanjske strane
 • za spajanje kugle obavezno koristiti kvadratni trn sa navojem 9*9 mm.
MODELARTIKLABC
BKS protupožarna bravaB-11250-01-U-265 mm72 mm24 mm

ISEO – brava za protupožarna vrata

 • brava ISEO za protupožarna vrata
 • sa podizačem
 • nema panik funkciju
 • DIN lijeva - panti sa unutarnje strane na lijevoj strani
 • DIN desna - panti sa unutarnje strane na desnoj strani
MODELARTIKLABC
ISEO DIN lijeva
2D11116524.4
65 mm
72 mm
24 mm
ISEO DIN desna2D11116514.465 mm72 mm24 mm

BKS – brava za protupožarna vrata

 • brava BKS za protupožarna vrata
 • sa podizačem
 • lijeva ili desna
 • nema panik funkciju
MODELARTIKLABC
BKS lijeva
BKS desna
B-12060-37-L-2
B-12060-37-R-2
65 mm
65 mm
72 mm
72 mm
24 mm
24 mm

BKS – brava za protupožarna vrata i panik vrata – kvaka sa vanjske strane

 • brava BKS za protupožarna i panik vrata
 • za jednokrilna vrata ili dvokrilna vrata
 • sa podizačem
 • univerzalna - lijeva i desna
 • panik funkcija B - kvaka sa vanjske strane
 • za spajanje kvaka obavezno koristiti dvodijelni trn
MODELARTIKLABC
Jednokrilna vrataB-23200-44-L-8
65 mm
72 mm
24 mm
Dvokrilna vrataB-23210-44-L-865 mm72 mm24 mm

BKS – brava za protupožarna vrata i panik vrata – kugla sa vanjske strane

 • brava BKS za protupožarna i panik vrata
 • za jednokrilna vrata ili dvokrilna vrata
 • sa podizačem
 • univerzalna - lijeva i desna
 • panik funkcija E - kugla sa vanjske strane
 • za spajanje kugle obavezno koristiti kvadratni trn sa navojem 9*9 mm.
MODELARTIKLABC
Jednokrilna vrataB-23260-27-L-865 mm
72 mm
24 mm
Dvokrilna vrataB-23270-27-L-865 mm72 mm24 mm

Brave za aluminijska panik vrata

BKS – brava za ALU panik vrata – kvaka sa vanjske strane

 • brava BKS za aluminijska vrata sa panik funkcijom
 • za jednokrilna ili dvokrilna vrata
 • sa podizačem
 • univerzalna - lijeva i desna
 • panik funkcija B - kvaka sa vanjske strane
 • za spajanje kvaka obavezno koristiti dvodijelni trn
MODELARTIKLABC
Jednokrilna vrataB-18200-01-L-835 mm
92 mm
24 mm
Jednokrilna vrataB-18200-02-L-840 mm
92 mm24 mm
Jednokrilna vrataB-18200-03-L-845 mm92 mm24 mm
Jednokrilna vrataB-18200-16-L-834 mm92 mmU24 mm
MODELARTIKLABC
Dvokrilna vrataB-18210-01-L-835 mm
92 mm
24 mm
Dvokrilna vrataB-18210-02-L-840 mm
92 mm24 mm
Dvokrilna vrataB-18210-16-L-834 mm92 mmU24 mm

BKS – brava za ALU panik vrata – kugla sa vanjske strane

 • brava BKS za aluminijska vrata sa panik funkcijom
 • za jednokrilna ili dvokrilna vrata
 • sa podizačem
 • univerzalna - lijeva i desna
 • panik funkcija E - kugla sa vanjske strane
 • za spajanje kugle obavezno koristiti kvadratni trn sa navojem 9*9 mm.
MODELARTIKLABC
Jednokrilna vrataB-18260-25-U-825 mm
92 mm
24 mm
Jednokrilna vrataB-18260-00-U-830 mm
92 mm24 mm
Jednokrilna vrataB-18260-01-U-835 mm92 mm24 mm
Jednokrilna vrataB-18260-02-U-840 mm92 mm24 mm
Jednokrilna vrataB-18260-03-U-845 mm92 mm24 mm
Jednokrilna vrataB-18260-18-U-834 mm92 mmU24 mm
1kr-blokada jezičkaB-18260-09-U-835 mm92 mm24 mm
MODELARTIKLABC
Dvokrilna vrataB-18270-00-U-830 mm
92 mm
24 mm
Dvokrilna vrataB-18270-01-U-835 mm
92 mm24 mm
Dvokrilna vrataB-18270-02-U-840 mm92 mm24 mm
Dvokrilna vrataB-18270-20-U-834 mm92 mmU24 mm
2kr-blokada jezičkaB-18270-09-U-835 mm92 mm24 mm

PVC kugla/kvaka sa štitom

 • PVC kugla/kvaka sa štitom za protupožarna vrata
ARTIKLDIMENZIJE
art.30304700027401272 mm, trn sa navojem 9 mm

PVC kvaka/kvaka sa štitom

 • PVC kvaka/kvaka sa štitom za protupožarna vrata
ARTIKLDIMENZIJE
art.30304600027401272 mm, trn 9 mm

Inox kugla/kvaka sa štitom

 • Inox kugla/kvaka sa štitom za protupožarna
ARTIKLDIMENZIJE
art.52.06.053.0472 mm, trn sa navojem 9 mm

Inox kvaka/kvaka sa štitom

 • Inox kvaka sa štitom za protupožarna
ARTIKLDIMENZIJE
art.52.06.043.0472 mm, trn 9 mm

Dvodijelni trn 9 mm.

 • dvodijelni trn za povezivanje dvije kvake , panik funkcija B
 • raznih dužina
 • 9 * 9 mm.
ARTIKLDIMENZIJE
B-78430-37-0-1
B-78430-48-0-1
B-78430-5A-0-1
B-78430-6A-0-1
B-78430-77-0-1
B-78430-AA-0-1
40/60 mm.
45/65 mm.
50/75 mm.
55/75 mm.
60/60 mm.
75/75 mm.

Dvodijelni trn 8 mm. kod kvake + 9 mm. kod brave

 • dvodijelni trn za povezivanje dvije kvake , panik funkcija B
 • trn na mjestu kvake 8 mm.
 • trn na mjestu brave 9 mm.
ARTIKLDIMENZIJE
IN.08.CP
50/50 mm.

Kvadratni trn sa navojem

 • kvadratni trn za povezivanje kugle sa kvakom, panik funkcija E
 • raznih dužina
 • 9 * 9 mm.
ARTIKLDIMENZIJE
B-78410-1E-0-1
B-78410-1G-0-1
B-78410-1I-0-1

dužina 95 mm.
dužina 105 mm.
dužina 115 mm.