Čipovi | Transporderi

Većina modernih automobila, od 1995. godine na dalje, unutar samoga ključa ima i transponder (čip).
Kada se ključ umetne u kontakt bravu, transponder šalje računalu automobila signal da se može pokrenuti.
Ukoliko kod nije dobar, ili u ključu nije transponder, automobil se neće moći pokrenuti.
Tijekom vremena, ehnologija je napredovala, pa su i sami transponderi postajali sve sofisticiraniji.

Transporder TP02

 • Texas fiksni kod
 • TP02 (T3 Silca)
 • art.TP02
 • ID : 4C

Transporder TP05

 • Nova fiksni kod
 • TP05 (T5 Silca)
 • art.TP05
 • ID : 11,12,31,32,33..
 • kopiranje putem TRS5000 mašine

Transporder TP08

 • Megamos crypto
 • TP08 (T6 Silca)
 • art.TP08
 • ID : 48

Transporder TP22

 • Megamos crypto SEAT CAN - 2004
 • TP22 (T6 Silca)
 • art.TP22
 • IDID : 48 SEAT CAN

Transporder TP23

 • Megamos crypto VW CAN - 2004
 • art.TP23
 • ID : 48 VW CAN

Transporder TP24

 • Megamos crypto ŠKODA CAN - 2004
 • art.TP24
 • ID : 48 SKODA CAN

Transporder TP25

 • Megamos crypto AUDI CAN - 2004
 • art.TP25
 • ID : 48 AUDI CAN

Transporder TP09

 • Philips crypto OPEL
 • TP09 (T9 Silca)
 • art.TP09
 • ID : 40

Transporder TP10

 • Philips crypto VW
 • TP10 (T10 Silca)
 • art.TP10
 • ID : 42

Transporder TP12

 • Philips crypto 2.gen prazni
 • TP12 (T12 Silca)
 • art.7936
 • ID : 46 HITAG2

Transporder TP12

 • Philips crypto 2.gen CITROEN
 • TP12 (T12 Silca)
 • TP12 CITROEN
 • ID : 46 HITAG2

Transporder TP13

 • Philips crypto 1.gen NISSAN
 • TP13 (T13 Silca)
 • art.TP13
 • ID : 41

Transporder TP14

 • Philips crypto VW
 • TP14 (T15 Silca)
 • art.TP14
 • ID : 44

Transporder TP14

 • Philips crypto prazni
 • TP14 (T15 Silca)
 • art.TP14 7935AS
 • ID : 44

Transporder TP16

 • Philips crypto PEUGEOT
 • TP16 (T16 Silca)
 • art.TP16
 • ID : 45

Transporder TP20

 • Texas crypto FORD/MAZDA
 • TP20 (T17 Silca)
 • art.TP20 40bit
 • ID : 63 40bit

Transporder TP20

 • Texas crypto FORD/MAZDA od 2011.
 • TP20 (T17 Silca)
 • art.TP20 80bit
 • ID : 63 80bit

Transporder TP21

 • Texas crypto
 • TP21 (T21 Silca)
 • art.TP21
 • ID : 64

Transponder TPH1

 • Philips crypto
 • art.TPH1
 • ID : 44
 • omogućuje kopiranje ID: 44 pomoću TRS5000 mašine

Transponder TPX1

 • Texas fiksni kod
 • art.TPX1
 • ID : 4C
 • omogućuje kopiranje ID : 4C pomoću TRS5000 mašine

Transponder TPX2

 • Texas crypto
 • art.TPX2
 • ID : 60
 • omogućuje kopiranje ID : 60 pomoću TRS5000 mašine

Transponder TPX4

 • Philips crypto 2.gen.
 • art.TPX4
 • ID : 46
 • omogućuje kopiranje ID : 46 pomoću TRS5000 mašine