NB serija daljinskih upravljača

  • služe sa izradu više od 100 različitih modela daljinskih upravljača
  • međusobno se razlikuju izgledom , imaju istu funkciju..

  • artikl NB02-ATT-36
  • kvalitetan daljinski sa tri gumba
  • treba odabrati odgovarajuču sjekiricu
  • treba ubaciti odgovarajuči transponder
  • artikl NB11-ATT-36
  • kvalitetan daljinski sa tri gumba
  • treba odabrati odgovarajuču sjekiricu
  • treba ubaciti odgovarajuči transponder