INOX LOKOTI ZA VANJSKE UVJETE

Lokoti ISEO INOX

 • niklovano tijelo lokota
 • luk lokota od INOXa
 • sa tri ključa
 • za vanjske i vlažne uvijete

Lokoti ISEO INOX sa standardnim lukom

ARTIKLABCD
02063007
30 mm
16 mm
16 mm
Ø5,1 mm

0206400740 mm22 mm23 mmØ6,3 mm
0206500750 mm27,5 mm
29,5 mmØ8 mm

Lokoti IFAM INOX

 • svi dijelovi napravljeni od nehrđajučeg materijala
 • luk od INOXa AISI 316
 • sa dva ključa
 • idealan za morske uvjete

Lokoti IFAM INOX sa standardnim lukom

ARTIKLABCD
INOX30

30 mm
15,5 mm
17,5 mm
Ø5 mm

INOX4040 mm23 mm22,5 mmØ6 mm
INOX5050 mm29 mm
27 mmØ8 mm

Lokoti IFAM INOX sa dugim lukom

ARTIKLABCD
INOX30AL
30 mm
15,5 mm
32 mm
Ø5 mm

INOX40AL40 mm23 mm42,5 mmØ6 mm
INOX50AL50 mm
29 mm
48,5 mm
Ø8 mm

Lokoti IFAM INOX sa istim ključem

ARTIKLABCD
INOX30KA
30 mm
15,5 mm
17,5 mm
Ø5 mm

INOX30ALKA30 mm15,5 mm32 mmØ5 mm
INOX40KA40 mm23 mm22,5 mmØ6 mm
INOX40ALKA40 mm23 mm42,5 mmØ6 mm
INOX50KA50 mm29 mm27 mm
Ø8 mm
INOX50ALKA50 mm29 mm48,5 mmØ8 mm

Lokot IFAM sa sajlom

 • lokot sa sajlom
 • inox lokot sa sajlom umjesto standardnog luka
 • dva ključa
ARTIKLABCD
08505150 mm31 mm136 mmØ6 mm