Kovane ručkice, rukohvati i kugle za vrata

U ponudi imamo razne kovane ručkice, rukohvate i kugle za vrata.

Ručkica BCK-001

 • art.14538
 • Ručkica BCK-001
 • A - 32 mm | B - 36,5 mm

Ručkica BCK-004

 • art.14539
 • Ručkica BCK-004
 • A - 40 mm | B - 28 mm

Ručkica BCK-007

 • art.14540
 • Ručkica BCK-007
 • A - 35 mm | B - 32 mm

Ručkica BCK-010

 • art.14542
 • Ručkica BCK-010
 • A - 32 mm | B - 32 mm

Ručkica BCK-013

 • art. 14543
 • Ručkica BCK-013
 • A - 33 mm | B - 34 mm

Ručkica školjka BBP-002

 • Ručkica "školjka" BBP-002
 • art.16310
 • A - 38 mm | B - 102 mm

Ručkica školjka BBP-004

 • art.16309
 • Ručkica "školjka" BBP-004
 • A - 50 mm | B - 95 mm

Ručkica školjkica BBP-006

 • art. 14577
 • Ručkica "školjka" BBP-006
 • A - 44 mm | B - 100 mm

Ručkica BCF-002

 • art. 14562
 • Ručkica BCF-002
 • A - 55 mm | B - 117 mm

Ručkica BCF-026

 • art. 14568
 • Ručkica BCF-026
 • Ø alkice - 50 mm
 • A - 60 mm | B - 37,5 mm

Ručkica BCF-025

 • art. 14567
 • Ručkica BCF-025
 • A-66 mm | B-110 mm

Ručka BMS-001

 • art. 14546
 • Ručka BMS-001
 • A-170 mm | B-54 mm

Ručka BMS-002

 • art. 14547
 • Ručka BMS-002
 • A-260 mm | B-59 mm

Ručka BMS-005

 • art. 14548
 • Ručka BMS-005
 • A-180 mm | B-40 mm

Ručka BPH-002

 • art. 14561
 • Ručka BPH-002
 • A- 230 mm | B - 53 mm

Kovana kugla BCD-001

 • art. 14571
 • Kovana kugla BCD-001
 • Ø - 65 mm
 • A - 65 mm | B - 65 mm

Ručkica kovana

 • Ručkica kovana - svijetlo tučena
 • visina: 29 mm, dužina: 124 mm
 • art. 40.00.101.0

Ručkica kovana

 • ručkica kovana - crno cinčana
 • visina: 29 mm, dužina: 124 mm
 • art. 40.00.001.0

Ručkica kovana

 • Ručkica kovana
 • preklopna dvovijčana svijetlo tučena
 • visina: 59 mm, dužina: 88 mm
 • art. 40.00.102.0

Ručkica kovana

 • ručkica kovana
 • preklopna dvovijčana crno cinična
 • visina: 59 mm, dužina: 88 mm
 • art.40.00.002.0

Ručkica kovana

 • ručkica kovana
 • preklopna jednovijčana svijetlo tučena
 • visina: 55 mm, rozeta: 49 x 49 mm
 • art.40.00.103.0

Ručkica kovana

 • ručkica kovana
 • preklopna jednovijčana crno cinična
 • visina: 55 mm, rozeta: 49 x 49 mm
 • art.40.00.003.0

Ručkica kovana

 • ručkica kovana - svijetlo tučena
 • visina: 30 mm, rozeta: 49 x 49 mm
 • art.40.00.104.0

Ručkica kovana

 • ručkica kovana - crno cinčana
 • visina: 30 mm, rozeta: 49 x 49 mm
 • art.40.00.004.0

Kovana rozeta za ključ

 • kovana rozeta za ključ
 • art.901/B - 70*35*2 mm.
 • ide uz kuglu art.64

Kovana rozeta za cilindar

 • kovana rozeta za cilindar
 • art.901/C - 100*40*2 mm.
 • ide uz kuglu art.64

Kovana kugla art.64 ( fiksna ili okretna )

 • kovana kugla s uskim rozetama
 • art.64/F - fiksna kugla na rozeti
 • art.64/G - okretna kugla na rozeti
 • Ø - 60 mm

Kovana kugla art.1042

 • art. 1042
 • kovana kugla zamaknuta fiksna

Rukohvat kovani Galbusera art.2119

 • art .2119
 • rukohvat kovani
 • dimenzije: 280 mm
 • rozete Ø - 40 mm

Rukohvat kovani Galbusera art.320

 • art.320
 • rukohvat kovani
 • dimenzije: 270 mm