OPERA – elektrobrava za klizna vrata

U ponudi imamo OPERA elektrobravu za klizna vrata. Sama brava se montira u dovratnik ( štok ) krila, tako da se ne zahtijeva provlačenje instalacije unutar samog krila kliznih vrata. Predviđena je za ugradnju u metalnim ili inox kliznim vratima.

Elektrobrava OPERA

  • elektrobrava za klizna vrata
  • status otvorenosti
  • otvaranje putem ključa, ili putem tipkala
  • snaga držanja : 800 kg
  • "fail secure" - otvoreno pod naponom
  • "fail safe" - zatvoreno pod naponom
ARTIKLNAPAJANJE
23822S12 Vdc
“fail secure”
23824S24 Vdc“fail secure”
23622S12 Vdc“fail safe”
23624S24 Vdc“fail safe”