U ovoj tablici možete pronaći osnovne razlike među elektroprihvatnicima.

Pojašnjenje pojma FUNKCIJA :

  • fail secure – mehanizam je otvoren kada dođe napon
  • fail safe – mehanizam je zatvoren dok je pod naponom

Pojašnjenje pojma MEHANIČKA DEBLOKADA :

  • mehanička “capica” pomoću koje deaktivirate elektroprihvatnik, tj. ostaje stalno otvoren

Pojašnjenje pojma HOLD OPEN :

  • nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore. Funkcija koja je npr. potrebna kada je portafonska tipkovnica udaljena od samih ulaznih vrata.

Pojašnjenje pojma STATUS :

  • mikroprekidač koji detektira status otvorenosti/zatvorenosti vrata. Koristi se kod kontrole prolaza, itd.
ArtiklNapajanjeFunkcijaMeh.deblokadaHold openStatus
2L2B106-14 Vac/dc do 1 min.fail securenedane
2L3B106-14 Vac/dc do 1 min.fail securedadane
30B106-14 Vac/dc do 1 min.fail securenenene
31B10

6-14 Vac/dc do 1 min.fail securedanene
3AB106-14 Vac/dc do 1 min.fail securenedane
3BB106-14 Vac/dc do 1 min.fail securedadane
30E1012 Vdcfail securenenene
30F1024 Vdcfail securenenene
3D4W1012-24 Vdcfail safenenene
50B106-14 Vac/dc do 1 min.fail securenenene
51B106-14 Vac/dc do 1 min.fail securedanene
52B10
6-14 Vac/dc do 1 min.fail securenedane
53B106-14 Vac/dc do 1 min.fail securedadane
5U0X109-24 Vac / 11-13 Vdcfail securenenene
5U1X109-24 Vac / 11-13 Vdcfail securedanene
5U2X109-24 Vac / 11-13 Vdcfail securenedane
5U3X109-24 Vac / 11-13 Vdcfail securedadane
5U4X109-24 Vac / 11-13 Vdcfail safenenene
5U6X109-24 Vac / 11-13 Vdcfail secureneneda
5U8X109-24 Vac / 11-13 Vdcfail safeneneda
256E1012 Vdcfail secureneneda
256F10 24 Vdc

fail secureneneda
258E10
12 Vdcfail safeneneda
258F1024 Vdcfail safeneneda