PROJEKTI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

NAZIV PROJEKTA

Unapređenje poslovanja uvođenjem Inventory Management softverskog rješenja

Šifra projekta: KK.03.2.1.19.0211

KRATKI OPIS PROJEKTA

Potreba za unapređenjem upravljanja zalihama koje čine bitnu pretpostavku uspješnosti poslovanja. Veoma je važno zbog održavanja konkurentnosti na tržištu pronaći onu količinu zaliha koja svodi troškove na minimum te odabrati prave metode upravljanja zalihama. Svrha držanja zaliha je zaštita proizvodnog ciklusa poduzeća od nenadanih događaja koji mogu narušiti uobičajeni proizvodni proces.

Cilj predmetnog projekta je razvoj softverskog rješenja po mjeri i Prijavitelja koje treba omogućiti vođenje logističkih procesa rada sa skladištem te obavljanje inventurnih procesa.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj predmetnog projekta je implementacija softverskog rješenja po mjeri Prijavitelja koje će omogućiti vođenje logističkih procesa rada sa skladištem te obavljanje inventurnih procesa, što će imati pozitivan utjecaj na povećanje interne efikasnosti, optimiziranje poslovnih procesa i jačanje tržišne pozicije Prijavitelja.

LINKOVI