Kako izmjeriti dužinu cilindričnog uloška?

Često stranke koje kupuju cilindrične uloške u našoj radnji ne znaju da postoji više dimenzija cilindara. Zašto je to bitno?
Ako se kupi prekratak cilindar, često ključ uopće nije moguće zakrenuti u vratima, a ako je predugačak, postoji mogućnost od loma cilindra sa vanjske strane.

Cilindrični uložak ne smije viriti sa vanjske strane više od 3 mm.
Razvojem tržišta vrata (PVC, Alu, protuprovalna, protupožarna…) u prodaji su se pojavili profili čije dimenzije variraju od proizvodača do proizvodača.
Stoga, bitno je prije kupovine cilindričnog uloška izmjeriti dužinu cilindra bilo na način da se postojeći cilindar izvadi iz vrata te izmjeri dužina od početka cilindra do sredine rupe za vijak, te dužina od sredine rupe za vijak do kraja cilindra, bilo na način da se izmjeri dimenzija cilindra u samim vratima i to na pethodno opisani način.
Npr. cilindrični uložak kompletne dužine 80 mm može biti omjera 27x43mm, 30x50mm, 35x45mm ili 40x40mm.

Znači, sama dužina cilindra ne znači ništa bez izmjerenog omjera strana do sredine rupe za vijak.