Kako demontirati postojeći cilindrični uložak?

Korak 1 i 2 – otvoriti vrata te sa bočne strane, tj. prihvatniku brave naći vijak koji drži cilindar.
Skinuti vijak odvijačem.

Korak 3 i 4 – treba staviti ključ u cilindar sa unutarnje strane, malo zokrenuti ključ na lijevu ili na desnu stranu.
Kada se prsten cilindra izravna sa tijelom cilindra, uložak se lagano povuče van.
Opaska: kod aluminijske ili PVC stolarije koja se sastoji od više profila koji su sami po sebi poprilično napeti, često se dešava da se cilindrični uložak i od strane iskusnih montera teže izvlači. Tada treba popustiti vijke koji drže bravu jer obično oni napinju profile.